Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich

Efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia

Dyscyplina naukowa Efekty kształcenia
  Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
budownictwo dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych
  Wydział Inżynierii Mechanicznej
budowa i eksploatacja maszyn dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnychw roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych
  Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
agronomia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 lub 2013/2014w roku akad. 2012/2013 lub 2013/2014
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2014/2015 i w latach kolejnychw roku akad. 2014/2015 i w latach kolejnych
ochrona i kształtowanie środowiska dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 lub 2013/2014w roku akad. 2012/2013 lub 2013/2014
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2014/2015 i w latach kolejnychw roku akad. 2014/2015 i w latach kolejnych
  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
zootechnika dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnychw roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych