Raporty

Jakosc Ksztalcenia

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

badania satysfakcji studentów_2019_druk_Strona_1.jpg badania satysfakcji studentów_2019_druk_Strona_2.jpg badania satysfakcji studentów_2019_druk_Strona_3.jpg

badania satysfakcji studentów_2019_druk_Strona_4.jpg badania satysfakcji studentów_2019_druk_Strona_5.jpg badania satysfakcji studentów_2019_druk_Strona_6.jpg

 

Rok akademicki 2018/2019

Wyniki oceny zajęć dydaktycznych  pdf pdf          
Wyniki oceny satysfakcji studentów pdf pdf pdf pdf pdf    
Wyniki oceny satysfakcji studentów z zagranicy pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Sprawozdanie Pełnomocnika Rektora ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia pdf            

 

Obraz1.jpg Obraz2.jpg Obraz3.jpg

 

Losy zawodowe absolwentów 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska pdf 
Wydział Hodowlii i Biologii Zwierząt  pdf
Wydział Inżynierii Mechanicznej  pdf
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii  pdf
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej  pdf
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki  pdf
Wydział Zarządzania  pdf

 

Rok akademicki 2017/2018

Wyniki oceny zajęć dydaktycznych  pdf  pdf 
 Wyniki oceny satysfakcji studentów  pdf  
 Sprawozdanie Pełnomocnika Rektora ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia  pdf  
 Wyniki oceny satysfakcji użytkowników biblioteki  pdf  

 

ocena_satysfakcji4.jpg

 

Ocena satysfakcji studentów i doktorantów

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
pdf 
Wydział Hodowlii i Biologii Zwierząt  pdf
Wydział Inżynierii Mechanicznej  pdf
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii  pdf
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej  pdf
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki  pdf
Wydział Zarządzania  pdf

 

Rok akademicki 2016/2017

 Wyniki oceny zajęć dydaktycznych  pdf
 Wyniki oceny satysfakcji studentów  pdf
 Sprawozdanie Pełnomocnika Rektora ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia  pdf

trendence

Drukuj