Uchwały i Zarządzenia

Uchwała Senatu nr 5/436 z dnia 18 grudnia 2019 r.  pdf 
Zarządzenie Nr.Z.95.2019.2020 z dnia 11 lutego 2020 r   pdf
Uchwała Senatu nr 11/400 z dnia 22 marca 2017 r.   pdf
Zarządzenie Nr Z.17.2017.2018 Rektora UTP z dnia 26 października 2017 r.   pdf
Ocena zajęć dydaktycznych    pdf
Ocena satysfakcji studentów/doktorantów   pdf
Ocena hospitacji zajęć dydaktycznych pdf
Ocena satysfakcji studentów z zagranicy pdf
ASSESSMENT OF FOREIGN STUDENTS’ SATISFACTION pdf
Ocena satysfakcji absolwentów pdf
Monitorowanie losów zawodowych absolwentów pdf

Drukuj