Rozpoczęcie zajęć teoretycznych Legii Akademickiej 2019/202

25 lutego 2020 roku o godz. 16:00 w sali 156 obiektu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 30 rozpoczynają się zajęcia teoretyczne ze studentami – ochotnikami, którzy złożyli wnioski o przystąpienie do programu edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej – moduł podstawowy i podoficerski.

Fakt organizacji zajęć poza obiektem UTP wynika z małej ilości zainteresowanych studentów, co uniemożliwiło utworzenie samodzielnej grupy szkoleniowej. Dla studentów spoza UKW zaproponowano utworzenie grupy szkoleniowej odbywającej zajęcia we wtorki (w uzasadnionych sytuacjach, na pierwszych zajęciach będzie możliwość zadeklarowania uczestnictwa w zajęciach w innych dniach tygodnia).

Załączniki dostępne w programie USOSweb (zakładka Legia Akademicka):

  • Plan zajęć
  • Wykaz literatury pomocniczej
  • Tematyka Elearningu Podstawowego
  • Tematyka Elearningu Podoficerskiego

Drukuj