Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów

Na stronie MNiSW dostępna jest już informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021

W związku ze zmianą procedury ubiegania się o stypendium szczegółowe informacje dotyczące trybu ubiegania się o stypendium ministra na rok akademicki 2020/2021 dla studentów I i II stopnia zostaną opublikowane w terminie późniejszym.


 

 


Drukuj