Wypełnij ankietę!

Aktualności

W związku z prowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli w uczelni kontrolą w zakresie dostosowania UTP do potrzeb osób niepełnosprawnych, prosimy wszystkich studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnościami o wypełnienie ankiety dotyczącej warunków udziału osób niepełnosprawnych w procesie kształcenia i w badaniach naukowych w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza oraz dla zachowania pełnej anonimowości o przekazanie go w zamkniętej kopercie do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 , bud. RCI p. A14) do dnia 28.02.2018 r.

Kwestionariusz znajduje się w poniższym pliku oraz dostępny jest w dziekanatach.

Ankieta jest anonimowa.

Drukuj