Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" w 2018 r.

Informujemy, że osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się o środki z pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Formularze dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej www.pcpr.powiat.bydgoski.bip.net.pl

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa 30 marca 2018 r. Wnioski należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach www.pfron.org.pl, a także pod numerem tel. 52 58 35 431.


Drukuj