„OTWARTE DRZWI” – KONKURS PFRON-u

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje XIII edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską „OTWARTE DRZWI”, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie i doktorskie, które podejmują problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i uzyskały bardzo dobrą ocenę.

 

Termin składania prac - do 25 lipca 2016 r.

Szczegółowe zasady konkursu oraz regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Funduszu – www.pfron.org.pl.

Miejsce składania prac:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.


Drukuj