Studenci niepełnosprawni - bariery i ułatwienia na uczelniach. Ankieta

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi badania na temat barier i ułatwień dla studentów z niepełnosprawnościami występujących na uczelniach wyższych w Polsce.

 

Wyniki badań zostaną przedstawione na konferencji naukowej Amerykańskiego Towarzystwa Geografów w kwietniu 2021 r. poświęconej problematyce geografii społecznej.

Ankieta jest anonimowa. Prosimy o wypełnienie jej do 20 marca 2021 r. Link do ankiety.

Drukuj