Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia

Kierunek studiówProfil kształceniaPoziom kształceniaEfekty kształcenia
architektura i urbanistyka architektura
(zmiana nazwy kierunku od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akad. 2016/2017)
ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych
II stopnia dla osób, które rozpoczęły studiaw roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych
architektura wnętrz ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych
II stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2014/2015 i w latach kolejnych
praktyczny I stopnia dla osób rozpoczynających studia w roku akad. 2016/2017 i w latach kolejnych
II stopnia dla osób rozpoczynających studia w roku akad. 2018/2019 i w latach kolejnych
budownictwo    ogólnoakademicki    I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i 2013/2014
II stopnia  dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 do 2017/2018
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2018/2019 i w latach kolejnych
geodezja i kartografia ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2018/2019 i w latach kolejnych
inżynieria gazu łupkowego ogólnoakademicki I stopnia dla osób rozpoczynających studia od roku akad. 2015/2016
inżynieria środowiska ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i 2013/2014
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2014/2015 i w latach kolejnych
II stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych

Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na danym kierunku studiów z oferty edukacyjnej wydziału (nie wszystkie specjalności wymienione w opisie efektów kształcenia muszą znajdować się  w ofercie edukacyjnej wydziału na dany rok akademicki).

Efekty uczenia się dla osób rozpoczynjących studia od roku akademickiego 2019/2020 określono w programach studiów publikowanych na stronie podmiotowej uczelni w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka programy studiów).

Dyscyplina naukowaPoziom kształceniaEfekty kształcenia
budownictwo III stopnia
(studia doktoranckie)
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych

Drukuj