Wydział Inżynierii Mechanicznej

Efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia

Kierunek studiówProfil kształceniaPoziom kształceniaEfekty kształcenia
computer aided engineering ogólnoakademicki II stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2013/2014 i w latach kolejnych
inżynieria biomedyczna ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych
  II stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2013/2014 i w latach kolejnych
inżynieria biomedyczna (studia wspólne) ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2018/2019 i w latach kolejnych
inżynieria odnawialnych źródeł energii ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych
mechaniczna inżynieria tworzyw

przetwórstwo tworzyw sztucznych
(zmiana nazwy kierunku od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akad. 2017/2018)
ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2017/2018 i w latach kolejnych
praktyczny I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2018/2019 i w latach kolejnych
mechanika
i budowa maszyn    
ogólnoakademicki     I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2015/2016 i w latach kolejnych
II stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych
II stopnia dla osób, które rozpoczęły studia od semestru letniego roku akad. 2015/2016 i w latach kolejnych
mechatronika ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2018/2019 i w latach kolejnych
transport ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych
II stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych
wzornictwo ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych
praktyczny I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2016/2017 i w latach kolejnych

Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na danym kierunku studiów z oferty edukacyjnej wydziału (nie wszystkie specjalności wymienione w opisie efektów kształcenia muszą znajdować się  w ofercie edukacyjnej wydziału na dany rok akademicki).

Efekty uczenia się dla osób rozpoczynjących studia od roku akademickiego 2019/2020 określono w programach studiów publikowanych na stronie podmiotowej uczelni w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka programy studiów).

Dyscyplina naukowaPoziom kształceniaEfekty kształcenia
budowa i eksploatacja maszyn III stopnia
(studia doktoranckie)
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych

  przetwórstwo tworzyw sztucznych (zmiana nazwy kierunku od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akad. 2017/2018)


Drukuj