Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia

Kierunek studiówProfil kształceniaPoziom kształceniaEfekty kształcenia
analityka chemiczna i spożywcza ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2014/2015 i w latach kolejnych
inżynieria materiałowa ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych
praktyczny I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2016/2017 i w latach kolejnych
technologia chemiczna ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015
dla osób rozpoczynających studia w roku akad. 2015/2016
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2016/2017
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2017/2018 i w latach kolejnych
II stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i 2013/2014
dla osób, które rozpoczęły studia od semestru letniego roku akad. 2014/2015 i w latach kolejnych
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2016/2017 i w latach kolejnych
technologia żywności i żywienie człowieka ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych
praktyczny I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2017/2018 i w latach kolejnych

Instytut Matematyki i Fizyki

Kierunek studiówProfil kształceniaPoziom kształceniaEfekty kształcenia
fizyka techniczna ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych

Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na danym kierunku studiów z oferty edukacyjnej wydziału (nie wszystkie specjalności wymienione w opisie efektów kształcenia muszą znajdować się  w ofercie edukacyjnej wydziału na dany rok akademicki).

Efekty uczenia się dla osób rozpoczynjących studia od roku akademickiego 2019/2020 określono w programach studiów publikowanych na stronie podmiotowej uczelni w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka programy studiów).


Drukuj