Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia

Kierunek studiówProfil kształceniaPoziom kształceniaEfekty kształcenia
architektura krajobrazu ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych
biotechnologia ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 do 2017/2018
dla osób, które rozpoczęły studia w roku adad. 2018/2019 i w latach kolejnych
II stopnia
(mgr inż.)
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 do 2017/2018
dla osób, ktore rozpoczęły studia w roku adad. 2018/2019 i w latach kolejnych
II stopnia
(mgr)
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 do 2017/2018
dla osób, które rozpoczęły studia w roku adad. 2018/2019 i w latach kolejnych
nanobioinżynieria ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2014/2015 i w latach kolejnych
rolnictwo ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych
dla osób, które rozpoczęły studia w roku adad. 2018/2019 i w latach kolejnych
II stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2015/2016 do 2017/2018
dla osób, które rozpoczęły studia w roku adad. 2018/2019 i w latach kolejnych
technologia żywności i żywienie człowieka ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych
II stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2015/2016 i w latach kolejnych
dla osób, które rozpoczęły studia od semestru letniego w roku akad. 2017/2018 i w latach kolejnych
zielarstwo i fitoterapia ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2017/2018 i w latach kolejnych

Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na danym kierunku studiów z oferty edukacyjnej wydziału (nie wszystkie specjalności wymienione w opisie efektów kształcenia muszą znajdować się  w ofercie edukacyjnej wydziału na dany rok akademicki).

Efekty uczenia się dla osób rozpoczynjących studia od roku akademickiego 2019/2020 określono w programach studiów publikowanych na stronie podmiotowej uczelni w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka programy studiów).

Dyscyplina naukowaPoziom kształceniaEfekty kształcenia
agronomia III stopnia
(studia doktoranckie)
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 lub 2013/2014
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2014/2015 i w latach kolejnych
ochrona i kształtowanie środowiska III stopnia
(studia doktoranckie)
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 lub 2013/2014
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2014/2015 i w latach kolejnych

Drukuj