Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia

Kierunek studiówProfil kształceniaPoziom kształceniaEfekty kształcenia
bioinżynieria w produkcji zwierzęcej ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych
gospodarowanie zasobami naturalnymi praktyczny I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2018/2019 i w latach kolejnych
inżynieria w biologii stosowanej ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2017/2018 i w latach kolejnych
inspekcja weterynaryjna ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2017/2018 i w latach kolejnych
ochrona środowiska ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2015/2016 i w latach kolejnych
II stopnia (mgr inż.) dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2015/2016 i w latach kolejnych
II stopnia (mgr) dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2015/2016 i w latach kolejnych
ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych
zoofizjoterapia ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2014/2015 i w latach kolejnych
zootechnika ogólnoakademicki I stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych
II stopnia dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych

Wybór specjalności dokonywany jest przez studentów na danym kierunku studiów z oferty edukacyjnej wydziału (nie wszystkie specjalności wymienione w opisie efektów kształcenia muszą znajdować się w ofercie edukacyjnej wydziału na dany rok akademicki).

Efekty uczenia się dla osób rozpoczynjących studia od roku akademickiego 2019/2020 określono w programach studiów publikowanych na stronie podmiotowej uczelni w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka programy studiów).

Dyscyplina naukowaPoziom kształceniaEfekty kształcenia
zootechnika III stopnia
(studia doktoranckie)
dla osób, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/2013 i w latach kolejnych

Drukuj