Wniosek o wystawienie faktury za usługi edukacyjne

Wniosek o wystawienie Faktury Vat

Wniosek o wystawienie faktury VAT za usługi edukacyjne składa student (także w przypadku, gdy płatnikiem jest Firma) po dokonaniu wpłaty w Dziekanacie Wydziału, w terminie:

  • podpisania umowy o świadczenie usługi edukacyjnej,
  • przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego/ semestru, nie później niż w terminie wpłaty pierwszej raty,
  • przed upływem 5. dnia  od daty wpłaty.

>> pobierz wniosek

Wniosek o wystawienie Faktury Pro Forma

Wniosek o wystawienie faktury PRO FORMA za usługi edukacyjne składa płatnik – Firma przed dokonaniem płatności w Dziekanacie Wydziału, w terminie  nie później niż 14 dni  przed datą wpłaty wymaganej należności.

>> pobierz wniosek

Na okres roku akademickiego obowiązuje jeden wniosek. Ponowne złożenie wniosku w roku akademickim powinno nastąpić w przypadku zmiany danych odbiorcy lub płatnika.


Drukuj