Zakwaterowanie w Domach Studenta

Komunikaty:

 

25.09.2020 - Zmienione zasady funkcjonowania Domów Studenta w semestrze zimowym 2020/2021

Drodzy Studenci, w związku z trwającą sytuacją epidemiczną i realizacją zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w trybie mieszanym (hybrydowym) Domy Studenta Uniwersytetu od 01.10.2020 r. funkcjonować będą według zmienionych zasad określonych w Zarządzeniu Rektora Z.16.2020.2021 z dnia 25.09.2020 r.

Zgodnie z tymi zasadami zakwaterowanie w Domach Studenta studentów i doktorantów Uniwersytetu będzie możliwe jedynie w czasie trwania zajęć oraz sesji egzaminacyjnych odbywających się w sposób tradycyjny (stacjonarny) zgodnie z harmonogramem wynikającym z terminarza roku akademickiego.

 Okres zakwaterowania  Termin kwaterowania  Grupa uprawniona do zakwaterowania
1 października-15 listopada 2020 r.

30 września
i 1 października

 studenci I roku studiów pierwszego stopnia (wszystkie Wydziały)
 2-30 listopada 2020 r.  2 i 3 listopada studenci WHiBZ, WRiB, WTiICH (z wyłączeniem I roku studiów pierwszego stopnia) oraz studenci VII–ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia WIM i WTIiE
 1-23 grudnia 2020 r. 30 listopada
i 1 grudnia
 studenci WBAiIŚ oraz WZ (z wyłączeniem I roku studiów pierwszego stopnia)
 15-23 grudnia 2020 r.  14 i 15 grudnia  studenci VII-ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia wszystkich Wydziałów przystępujący do sesji zimowej
 7 stycznia-1 lutego 2021 r.  7 i 8 stycznia studenci WIM oraz WTiIE (z wyłączeniem I roku studiów pierwszego stopnia oraz studentów VII–ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia)
 7-18 stycznia 2021 r.  7 i 8 stycznia studenci VII-ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia wszystkich Wydziałów przystępujący do sesji zimowej oraz zimowej sesji poprawkowej
 2-22 lutego 2021 r.  1 i 2 lutego studenci wszystkich Wydziałów (z wyłączeniem VII-ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia) przystępujący do sesji zimowej oraz zimowej sesji poprawkowej

  
Zakwaterowanie na okres całego semestru zimowego bez względu na sposób odbywanych zajęć możliwe jest w przypadku:

 • studentów Uniwersytetu - obcokrajowców studiujących w pełnym cyklu kształcenia,
 • szczególnie uzasadnionym po uzyskaniu indywidualnej zgody Prorektora ds. Kształcenia i Spraw Studenckich.

Wniosek uzasadniający konieczność zakwaterowania na czas całego semestru należy złożyć za pośrednictwem modułu Podania w USOSweb („wniosek do Prorektora ds. Kształcenia i Spraw Studenckich o zakwaterowanie w DS na okres całego semestru zimowego 2020/21”) lub w administracji DS przed planowanym terminem zakwaterowania.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Zarządzenia 


03.07.2020 - Wnioski o zakwaterowanie na rok akademicki 2020/2021:

Drodzy studenci i osoby przyjęte na I rok studiów.

Począwszy od 4 lipca br. udostępniamy Wam możliwość złożenia wniosku o zakwaterowanie w Domu Studenta UTP w roku akademickim 2020/2021.
Wniosek złożycie za pośrednictwem systemu USOSweb http://usosweb.utp.edu.pl. Instrukcja wypełniania wniosku: pobierz
Nie ma obowiązku składania wydruku wniosku ani dodatkowych dokumentów. Z systemu USOSweb dowiecie się również jaki status ma Wasz wniosek i w jakim pokoju zostaliście zakwaterowani. Dostaniecie również możliwość rezygnacji z zakwaterowania.
Uwaga! Dane dostępowe do USOSweb, osobom przyjętym na I rok studiów, będą udostępnione  (wraz z adresem e-mail w domenie utp.edu.pl) na adres mailowy podany w rejestracji internetowej (IRK).

Dostępne będą pokoje 1-osobowe lub 2-osobowe w Domach Studenta w Fordonie (F1 oraz F2) oraz w Domu Studenta B1 na Błoniu. O przyznaniu miejsca zdecyduje kolejność zgłoszeń. W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym zaleca się zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych. Zwiększyliśmy zatem ich liczbę, a o przyznaniu zadecyduje jedynie kolejność zgłoszeń (nie ma konieczności dokumentowania stanu zdrowia, jak to się odbywało wcześniej). Jeżeli zdecydujecie się na zamieszkanie w pokoju 2-osobowym zostaniecie zakwaterowani z osobą, którą wskażecie we wniosku. W przypadku braku wskazania drugiej osoby, o jej wyborze zdecyduje administracja DS. 


O miejsca będziecie mogli ubiegać się w 4 turach:
Tura 1: 4-19 lipca
Tura 2: 1-16 sierpnia
Tura 3: 3-23 września
Tura 4: od 27 września (tura otwarta) 

z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w turze 3 i 4 mają osoby przyjęte na I rok studiów.

Ceny za zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych nie uległy zmianie i wynoszą: 400 zł miesięcznie w DS Błonie oraz w DS Fordon w segmentach 4-pokojowych, 420 zł miesięcznie w DS. Fordon w segmentach 2-pokojowych. Cena za pokój 1-osobowy wynosi 600 zł miesięcznie w DS Błonie oraz w DS Fordon w segmentach 4-pokojowych, 620 zł miesięcznie w DS Fordon w segmentach 2-pokojowych.
 
Studenci innych Uczelni również mogą złożyć wniosek o zakwaterowanie. Wypełniony druk podania (pobierz) należy wysłać na adres e-mail wybranego Domu Studenta. Ta forma składania wniosku dotyczy wyłącznie osób obywatelstwa polskiego. Studenci - obcokrajowcy o przyznanie miejsca muszą zwrócić się za pośrednictwem Uczelni, w której odbywają studia w Polsce. Ceny za zakwaterowanie dla studentów innych Uczelni są wyższe od cen podanych powyżej o 50 zł (dot. studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Collegium Medicum W Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy).

 

 27.05.2020 - Zasady funkcjonowania Domów Studenta w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r.

 
W dniu 27 maja br. ukazało się nowe Zarządzenie Rektora w sprawie Zasad zakwaterowania w Domach Studenta  UTP po przywróceniu ich funkcjonowania z dniem 1 czerwca 2020 r. - pobierz

Zasady zakwaterowania od 1 czerwca do 30 września 2020 r.:

 • Z dniem 1 czerwca 2020 r. rozwiązuje się wszystkie umowy o zakwaterowanie studentów Uniwersytetu, którzy opuścili Dom Studenta na podstawie Zarządzenia Nr. 113.2019.2020 Rektora UTP z dnia 13 marca 2020 r., zawarte na rok akademicki 2019/2020. Opłaty za miesiąc czerwiec należne na podstawie tych umów nie podlegają naliczeniu.
 • Od 1 czerwca 2020 r. zakwaterowanie będzie możliwe jedynie w pokojach samodzielnych z odpłatnością miesięczną jak za pokój jednoosobowy lub dobową zgodnie z Zarządzeniem Rektora Z.4.2019.2020 z dnia 23.09.2019 r. w sprawie wysokości opłat i zasad odpłatności za zakwaterowanie w Domach Studenta w roku akademickim 2019/2020. Wspólne zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym możliwe będzie wyłącznie w przypadku zakwaterowania rodziny (np. rodzeństwa lub małżeństwa).
Dla studentów UTP opłata miesięczna za pokój jednoosobowy wynosi 450 zł (DS Błonie, DS Fordon segmenty 4-pokojowe) lub 470 zł (DS Fordon segmenty 2-pokojowe). Opłata dobowa wynosi: 40 zł (DS Fordon), 35 zł (DS Błonie).

 • Zakwaterowanie z odpłatnością miesięczną możliwe będzie nie dłużej niż do dnia 15 września br. z wyjątkiem osób kontynuujących zakwaterowanie w r. a. 2020/2021 w tym samym Domu Studenta. Opłaty za zakwaterowanie studentów regulowane będą na indywidualny rachunek bankowy.
 • Warunkiem zakwaterowania jest:
  1) poinformowanie administracji właściwego Domu Studenta, z wyprzedzeniem minimum dwóch dni roboczych o planowanym terminie zamieszkania (od - do). Dane kontaktowe:
  • DS B-1: ul. Koszarowa 9, 85-324 Bydgoszcz, tel. 52 374-90-90, 52 374-90-91 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • DS F-1: Al. Prof. S. Kaliskiego 12, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340-87-40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • DS F-2: Al. Prof. S. Kaliskiego 14, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340-87-95, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2) uregulowanie zaległych należności wraz z odsetkami,
  3) podpisanie nowej umowy o zakwaterowanie (w przypadku zakwaterowania z odpłatnością miesięczną).
 • Do zakwaterowania mogą zgłosić się jedynie osoby, które:
  - nie mają dolegliwości zdrowotnych charakterystycznych dla zakażenia SARS-CoV-2 (gorączki, kaszlu, duszności),
  - w ciągu ostatnich 14 dni nie miały kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2,
  - nie są objęte kwarantanną,
  - nie miały kontaktu z osobą, która w ciągu ostatnich 14 dni wróciła z zagranicy,
  - w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywały zagranicą.
  O istnieniu powyższych okoliczności osoba zgłaszająca wolę zakwaterowania ma obowiązek poinformowania administracji Domu Studenta.
 • Decyzję o zakwaterowaniu osoby podejmuje Kierownik Domu Studenta.
 • W przypadku rezygnacji z dalszego zakwaterowania, student ma obowiązek zabrania pozostawionych w DS. rzeczy osobistych zgodnie z zasadami opisanymi w §3 oraz uregulowania należnych opłat i odsetek poprzez dokonanie przelewu na indywidualne konto studenta.
 • W przypadku nadpłaty student może wnioskować o jej zwrot za pośrednictwem modułu Podania w USOSweb (podanie do Kwestury o zwrot nadpłaty za DS.).
Zasady odbioru rzeczy pozostawionych w Domu Studenta:
 • W terminie od 1 do 19 czerwca (wyłącznie w dni robocze) umożliwia się odbiór rzeczy osobistych pozostawionych przez mieszkańców Domów Studenta rezygnujących z zamieszkania. Odbiór możliwy jest w godz. 8.00 – 14.00.
 • W celu odbioru rzeczy obowiązuje uprzednie uzgodnienie terminu z administracją danego DS drogą mailową lub telefoniczną w godzinach 8.00 – 14.00. Na podstawie zgłoszeń administracja DS. prowadzi harmonogram (terminarz) obejmujący datę oraz godzinę odbioru rzeczy.
  Dane kontaktowe:
  • DS B-1: ul. Koszarowa 9, 85-324 Bydgoszcz, tel. 52 374-90-90, 52 374-90-91 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • DS F-1: Al. Prof. S. Kaliskiego 12, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340-87-40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • DS F-2: Al. Prof. S. Kaliskiego 14, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340-87-95, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Niezgłoszenie się w ustalonym terminie (dacie i godzinie) uniemożliwi odbiór rzeczy tego samego dnia.
 • Rzeczy nieodebrane do dnia 30 września podlegają likwidacji.
 • Każdy mieszkaniec może wejść po odbiór rzeczy z jedną osobą towarzyszącą. Wejście do Domu Studenta możliwe jest tylko i wyłącznie w maseczkach lub przyłbicach ochronnych i rękawiczkach. Wszystkie osoby przebywające na terenie DS. zobowiązane są do zachowania niezbędnych środków bezpieczeństwa i wykonywania poleceń porządkowych pracowników administracji i obsługi.

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego związanego z zapobieganiem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 obowiązujące na terenie Domów Studenta:

 • W Domach Studenta przebywać mogą jedynie osoby w nich zakwaterowane. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyjmowania gości nie będących mieszkańcami, z zastrzeżeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Z kuchni mogą jednocześnie korzystać maksymalnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu 1,5 metra odległości pomiędzy osobami.
 • Z pralni oraz pokoju cichej nauki mogą jednocześnie korzystać maksymalnie 4 osoby, z zachowaniem dystansu 1,5 metra odległości pomiędzy osobami.
 • Korzystanie z windy w tym samym czasie możliwe jest przez maksymalnie 2 osoby. Korzystać z windy należy z zachowaniem możliwie największej odległości od siebie, w maseczce lub przyłbicy ochronnej oraz rękawiczkach.
 • Należy ściśle przestrzegać zasad dotyczących higieny rąk, higieny podczas kaszlu i kichania, unikania dotykania dłońmi ust, nosa i oczu, bezwzględnego unikania bliskiego kontaktu z osobą chorą, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz zgromadzeń, organizowania imprez w pokojach, na holach i korytarzach.
 • Na terenie Domów Studenta zaleca się utrzymywanie dystansu 1,5 metra odległości pomiędzy osobami.
 • W przypadku wystąpienia u mieszkańca Domu Studenta niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, osoba ta powinna jak najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. Osoba ta powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym przez administrację DS pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Incydent należy niezwłocznie zgłosić do Kierownika DS.

Informacje ogólne o Domach Studenta UTP


Regulaminy/ Internal Regulations


 


Drukuj