Zakwaterowanie w Domach Studenta

Informacje ogólne o Domach Studenta UTP:

Regulaminy/ Internal Regulations

Wnioski o zakwaterowanie na rok akademicki 2019/2020

Informujemy, że po zakończeniu rejestracji internetowej Domy Studenta w Fordonie nadal dysponują wolnymi miejscami w pokojach 2-osobowych. Wnioski należy składać bezpośrednio w administracjach Domów na odpowiednich drukach (do pobrania poniżej).

dla studentów i doktorantów Uniwersytetu: wniosek o przyznanie miejsca w pokoju 2 osobowym (pobierz) Uwaga! Nie ma konieczności wypełniania "Informacji dodatkowych" we wzorze wniosku. Decyduje kolejność zgłoszeń.

dla studentów innych uczelni (dotyczy studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Collegium Medicum w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy: wniosek o przyznanie miejsca w pokoju 2 osobowym (pobierz)

dla pozostałych osób (w tym studentów uczelni nie wymienionych powyżej) informacji o możliwości zakwaterowania udzielają bezpośrednio administracje Domów.


 

Drukuj