Wnioski o zakwaterowanie na rok akademicki 2020/2021

03.07.2020 - Wnioski o zakwaterowanie na rok akademicki 2020/2021:

Drodzy studenci i osoby przyjęte na I rok studiów.

Począwszy od 4 lipca br. udostępniamy Wam możliwość złożenia wniosku o zakwaterowanie w Domu Studenta UTP w roku akademickim 2020/2021.
Wniosek złożycie za pośrednictwem systemu USOSweb http://usosweb.utp.edu.pl. Instrukcja wypełniania wniosku: pobierz
Nie ma obowiązku składania wydruku wniosku ani dodatkowych dokumentów. Z systemu USOSweb dowiecie się również jaki status ma Wasz wniosek i w jakim pokoju zostaliście zakwaterowani. Dostaniecie również możliwość rezygnacji z zakwaterowania.
Uwaga! Dane dostępowe do USOSweb, osobom przyjętym na I rok studiów, będą udostępnione  (wraz z adresem e-mail w domenie utp.edu.pl) na adres mailowy podany w rejestracji internetowej (IRK).

Dostępne będą pokoje 1-osobowe lub 2-osobowe w Domach Studenta w Fordonie (F1 oraz F2) oraz w Domu Studenta B1 na Błoniu. O przyznaniu miejsca zdecyduje kolejność zgłoszeń. W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym zaleca się zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych. Zwiększyliśmy zatem ich liczbę, a o przyznaniu zadecyduje jedynie kolejność zgłoszeń (nie ma konieczności dokumentowania stanu zdrowia, jak to się odbywało wcześniej). Jeżeli zdecydujecie się na zamieszkanie w pokoju 2-osobowym zostaniecie zakwaterowani z osobą, którą wskażecie we wniosku. W przypadku braku wskazania drugiej osoby, o jej wyborze zdecyduje administracja DS. 


O miejsca będziecie mogli ubiegać się w 4 turach:
Tura 1: 4-19 lipca
Tura 2: 1-16 sierpnia
Tura 3: 3-23 września
Tura 4: od 27 września (tura otwarta) 

z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w turze 3 i 4 mają osoby przyjęte na I rok studiów.

Ceny za zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych nie uległy zmianie i wynoszą: 400 zł miesięcznie w DS Błonie oraz w DS Fordon w segmentach 4-pokojowych, 420 zł miesięcznie w DS. Fordon w segmentach 2-pokojowych. Cena za pokój 1-osobowy wynosi 600 zł miesięcznie w DS Błonie oraz w DS Fordon w segmentach 4-pokojowych, 620 zł miesięcznie w DS Fordon w segmentach 2-pokojowych.
 
Studenci innych Uczelni również mogą złożyć wniosek o zakwaterowanie. Wypełniony druk podania (pobierz) należy wysłać na adres e-mail wybranego Domu Studenta. Ta forma składania wniosku dotyczy wyłącznie osób obywatelstwa polskiego. Studenci - obcokrajowcy o przyznanie miejsca muszą zwrócić się za pośrednictwem Uczelni, w której odbywają studia w Polsce. Ceny za zakwaterowanie dla studentów innych Uczelni są wyższe od cen podanych powyżej o 50 zł (dot. studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Collegium Medicum W Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy).

Drukuj