Szkoła doktorska

Dyscypliny naukowe reprezentowane w Szkole Doktorskiej

Szkoła Doktorska na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi kształcenie w zakresie dyscyplin naukowych, w których Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Obecnie są to: informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria mechaniczna, nauki chemiczne, rolnictwo i ogrodnictwo oraz zootechnika i rybactwo. Dyscypliny te w bardzo szerokim zakresie są zbieżne zainteresowaniami absolwentów kierunków technicznych i przyrodniczych wielu uczelni w Polsce.

Program kształcenia

W trakcie ośmiu semestrów kształcenia w Szkole Doktorskiej doktoranci zdobywają wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do przeprowadzenia badań i przygotowania rozprawy doktorskiej. Uzyskane efekty kształcenia mogą być również potrzebne im w kontynuacji pracy badawczej w jednostkach akademickich lub działach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw.
Na zajęciach doktoranci uczą się m.in. metodologii badań, zasad pisania i prezentacji prac naukowych. W trakcie wykładów prowadzonych przez najlepszych specjalistów, zapoznają się ze współczesnymi trendami w rozwoju różnych dyscyplin naukowych. Podczas warsztatów doktoranci zdobywają umiejętności pisania projektów i pozyskiwania funduszy na badania. Uczą się także jak transferować wiedzę naukową do otoczenia gospodarczego. Większość zajęć prowadzona jest wspólnie dla wszystkich dyscyplin, a wybrane przedmioty adresowane są oddzielnie dla dyscyplin technicznych i dyscyplin przyrodniczych. Szczegółowy program kształcenia zamieszczono w dokumencie „Program kształcenia”

Tok kształcenia

W ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia kształcenia doktorantowi zostaje wyznaczony promotor. Warunkiem zaliczenia pierwszego roku kształcenia jest opracowanie przez doktoranta indywidualnego planu badawczego. Po drugim roku następuje śródokresowa ocena postępów w pracach naukowych doktoranta, która warunkuje dalsze kształcenie w Szkole Doktorskiej. Konsekwentna realizacja indywidualnego planu badawczego oraz postępy w kształceniu mają doprowadzić do uzyskania stopnia doktora w ciągu 4 lat. Przez cały ten okres kształcenia doktorant otrzymuje stypendium.

Nabór kandydatów

W tym roku nabór do Szkoły Doktorskiej trwa od 1 do 20 września 2019 r. Szczegóły, wraz ze wzorami dokumentów znaleźć można „Zasadach naboru” oraz w zakładce Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej.

Organizacja Szkoły Doktorskiej

Szkołą kieruje Dyrektor. Nad Szkołą Doktorską bezpośrednią pieczę sprawuje Rada Naukowa złożona z pracowników naukowych i dydaktycznych UTP, reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe w których prowadzone jest kształcenie.

Sekretariat Szkoły Doktorskiej mieści się przy Al. prof. S. Kaliskiego 7, w budynku 2.3, pok. 214A, tel. 52 340 82 67.
Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pełną informację nt. organizacji Szkoły Doktorskiej oraz wynikające z tego prawa i obowiązki doktorantów zamieszczono w „Regulaminie Szkoły Doktorskiej”.

Dokumenty do pobrania

Regulamin Szkoły Doktorskiej:

Określenie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej:

Ustalenie programu kształcenia dla Szkoły Doktorskiej:

Plan zajęć:

Plan zajęć

Organizacja roku akademickiego


Drukuj