Szkoła doktorska - dyscypliny

Szkoła Doktorska UTP przygotowuje do zdobycia stopnia naukowego doktora w zakresie dyscyplin naukowych, w których Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Obecnie są to trzy dyscypliny techniczne: informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria mechaniczna, nauki chemiczne oraz dwie dyscypliny przyrodnicze: rolnictwo i ogrodnictwo oraz zootechnika i rybactwo.

Jednym z wymogów rekrutacyjnych do Szkoły Doktorskiej UTP jest wskazanie przez przyszłego doktoranta, kandydata na swojego promotora. Aby ułatwić kandydatom spełnienie tego warunku, poniżej zamieszczamy krótkie charakterystyki dyscyplin naukowych oraz oferty rozpraw doktoskich. Oferty sformułowali naukowcy reprezentujący różne dyscypliny w formie propozycji tematów rozpraw doktorskich, a czasami nieco ogólniej, w postaci obszarów badawczych, którymi są zainteresowani.

Należy pamiętać, że tematy te — jako propozycje — mogą podlegać modyfikacjom w uzgodnieniu z przyszłym promotorem. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że przedstawiona lista nie wyczerpuje oferty dyscyplin naukowych, odnośnie możliwych do podjęcia zagadnień naukowych, jak również nie jest kompletną listą samodzielnych pracowników naukowych, z którymi można podjąć współpracę nad rozprawą doktorską. Zachęcamy więc kandydatów do Szkoły Doktorskiej do rozmów na te tematy z Przewodniczącymi Rad Dyscyplin Naukowych, przyszłymi promotorami oraz kierownictwem Szkoły Doktorskiej .


Informatyka techniczna i telekomunikacja

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny —  dr hab. inż. Talaśka Tomasz, prof. UTP


Inżynieria mechaniczna

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny —  prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzone są prace badawcze i badawczo-rozwojowe w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna należącej do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Wskazana dyscyplina powstała w wyniku połączenia pięciu dyscyplin naukowych: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji, mechanika, włókiennictwo (w zakresie urządzeń) oraz inżynieria rolnicza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Dyscyplina specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących: szeroko rozumianego przetwórstwa tworzyw polimerowych, recyklingu tworzyw i biomasy, modelowania procesów eksploatacji systemów i obiektów technicznych, badań doświadczalnych wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej materiałów i elementów konstrukcyjnych, wykorzystania metod numerycznych w prognozowaniu zachowania się elementów maszyn i całych konstrukcji w warunkach obciążeń statycznych i zmiennych oraz innych zagadnieniach naukowych z obszaru inżynierii mechanicznej.

Tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwiskoProponowany temat rozprawy doktorskiej lub obszar zainteresowań badawczychAdres e-mail
dr hab. inż. Maciej Matuszewski, prof. UTP Analiza wpływu ilości cieczy chłodząco-smarującej i jej dodatków podczas obróbki na transformację technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Maciej Matuszewski, prof. UTP Analiza wpływu warunków pracy elementów stałych aparatów ortodontycznych na zmiany ich cech użytkowych determinujących efektywność ruchu zębów Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Klaudiusz Migawa, prof. UTP Opracowanie modelu oceny ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych w systemach eksploatacji środków transportu z zastosowaniem decyzyjnych procesów semi-Markowa oraz wielokryterialnych metod wyboru strategii suboptymalnych z zastosowaniem frontu Pareto Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Klaudiusz Migawa, prof. UTP Opracowanie modelu sterowania efektywnością funkcjonowania podsystemu zapewniania zdatności w systemie eksploatacji środków transportu z zastosowaniem elementów teorii odnowy, modelowania procesów stochastycznych oraz niedeterministycznych metod wyboru rozwiązań optymalnych (suboptymalnych) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Janusz Musiał, prof. UTP Badania układów hamulcowych pojazdów szynowych  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Łukasz Muślewski, prof. UTP Opracowanie metody oraz budowa modelu oceny efektywności funkcjonowania systemu eksploatacji środków transportowych  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Łukasz Muślewski, prof. UTP  Opracowanie i analiza rozwiązań funkcjonalnych, w zakresie wdrożenia i eksploatacji zestawów modułowych w transporcie drogowym  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Łukasz Muślewski, prof. UTP Opracowanie modelu oceny oraz analiza wyboru optymalnej strategii eksploatacyjnej, wymian olejów silnikowych w jednostkach napędowych wybranych środków transportowych  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Łukasz Muślewski, prof. UTP Zastosowanie teorii procesów semi-Markowa do modelowania zmian stanów eksploatacyjnych obiektów technicznych  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
prof. dr hab. inż. Andrzej Bochat Badanie wpływu konstrukcji zespołu roboczego rozdrabniacza bijakowego na przebieg procesu rozdrabniania  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Bogdan Ligaj, prof. UTP Badania doświadczale wybranych cech maszyn o specjalnym zastosowaniu  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Marcin Zastempowski, prof. UTP Badania postaci konstrukcyjnej autonomicznego pojazdu polowego w aspekcie efektywności jego funkcjonowania  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Łukasz Pejkowski, prof. UTP Badania mechaniczne elementów wykonanych w technologii osadzania topionego materiału  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Łukasz Pejkowski, prof. UTP Badanie procesu kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych w wybranych stopach metali poddanych zmęczeniowym obciążeniom losowym  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Tomasz Piątkowski, prof. UTP Badanie procesu manipulowania obiektów z dominującym udziałem sił tarcia  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch Trwałość i wytrzymałość pasów zębatych nowej generacji stosowanych w układach napędowych i strukturach hybrydowych cięgien przenośników tworzonych na potrzeby transportu bliskiego  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
prof. dr hab. inż. Dariusz Skibicki Wieloosiowe badania zmęczeniowe polimerów  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński Analiza zjawiska migracji wody w materiale wielowarstwowym PE-Al-PE w zróżnicowanych warunkach ciśnienia i temperatury Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Adam Lipski, prof. UTP Ocena przydatności wybranych hipotez kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych do szacowania trwałości zmęczeniowej materiałów metalowych w zakresie gigacyklowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Adam Lipski, prof. UTP Szacowanie gigacyklowych właściwości zmęczeniowych materiałów metalowych przy zastosowaniu termografii podczerwieni Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz, prof. UTP Wpływ metody przechowywania chrząstki stawowej przeznaczonej do testów mechanicznych na zmianę jej wybranych właściwości Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Piotr Domanowski, prof. UTP Badania teoretyczne i doświadczalne rozpylania magnetronowego na materiał sypki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski Analiza procesów rozdrabniania w maszynowym quasi-ścinaniu ziaren Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Tomasz Paczkowski, prof. UTP Badania teoretyczne i doświadczalne obróbki elektrochemicznej elektrodą drutową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Dariusz Sykutera, prof. UTP Analiza procesów wytwarzania hybrydowych wyprasek polimerowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. UTP Badania i analiza charakterystyk użytkowych młyna z płytą międzywalcową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauki chemiczne

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny — dr hab. Przemysław Kosobucki, prof. UTP

Nowoczesna chemia jest nauką interdyscyplinarną. Aktualnie rozwijają się graniczne obszary chemii i technologii chemicznej, zwłaszcza w dziedzinie węglowodorów, polimerów, katalizy, nauki o powierzchni, kinetyki, termodynamiki, studiów nad mechanizmami przemian, syntezy chemikaliów, rozwoju metod analitycznych i innych. Badania prowadzone na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP doskonale wpisują się w ten kierunek. Wyposażenie Wydziału, dostępne dla wszystkich pracowników, obejmuje szerokie spektrum nowoczesnej aparatury, między innymi: spektroskopy NMR, IR, UV-VIS, fluorescencyjne, chromatografy gazowe i cieczowe, instrumenty do modyfikacji i badania tworzyw sztucznych, nanosekundowej fotolizy błyskowej, laserowy miernik wielkości cząstek, analizy elementarnej i termicznej. Do Szkoły Doktorskiej zapraszamy wszystkich absolwentów kierunków przyrodniczych, którzy swoją przyszłość chcą związać z pracą w naukach chemicznych w przemyśle, laboratoriach R&D lub edukacji. 

Tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwiskoProponowany temat rozprawy doktorskiej lub obszar zainteresowań badawczychAdres e-mail
dr hab. inż. Janina Kabatc, prof. UTP Aspekty kinetyczne procesu fotopolimeryzacji Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
prof. Oleksandr Shyichuk Oddziaływania międzycząsteczkowe w układzie: surfaktant jonowy - polielektrolit Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr hab. Przemysław Kosobucki, prof. UTP Nowe materiały sorpcyjne do izolowania ksenobiotyków organicznych z matryc środowiskowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rolnictwo i ogrodnictwo

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny —  dr hab. inż. Joanna Lemanowicz, prof. UTP

W ramach dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo prowadzi się badania naukowe podstawowe jak i aplikacyjne, a także szeroko rozumiane prace badawczo-rozwojowe. Realizowane są projekty finansowane z funduszy krajowych jak i Unii Europejskiej. Wyspecjalizowane laboratoria umożliwiają wykonywanie kompleksowych analiz właściwości fizycznych i chemicznych środowiska glebowego oraz właściwości genetycznych, fizjologicznych, mikrobiologicznych oraz składu agrobiocenoz. Prowadzone są również badania nad zależnościami i związkami występującymi między środowiskiem glebowym a roślinnością oraz zmiennością przestrzenną agrobiocenoz w różnej skali. Wykonywana jest ocena wartości odżywczych i parametrów technologicznych surowców i produktów rolnych. Mile widziani są kandydaci po następujących kierunkach: rolnictwo, biotechnologia, genetyka, biologia, technologia żywności i żywienie człowieka, lub pokrewne. Wypromowani doktoranci mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach naukowych, jednostkach systemu szkolnictwa wyższego a także w podmiotach gospodarczych.

Tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwiskoProponowany temat rozprawy doktorskiej lub obszar zainteresowań badawczychAdres e-mail
dr hab. Inż. Grzegorz Lemańczyk Ocena nasilenia występowania rdzy źdźbłowej w uprawach zbóż w Polsce. Poszukiwania i wykorzystanie markerów fenotypowych, molekularnych i metabolicznych do identyfikacji czynników warunkujących odporność zbóż na Puccinia graminis.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Justyna Lema-Rumińska Kultury tkankowe roślin, embriogeneza somatyczna roślin ozdobnych i leczniczych, analizy genetyczne z wykorzystaniem markerów molekularnych w ocenie tożsamości oraz stabilności genetycznej roślin.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek Pierwotne gatunki zbóż w uprawie konwencjonalnej i ekologicznej - wartość odżywcza i agronomiczna. Biostymulatory w polowej produkcji roślinnej w aspekcie wielkości i jakości plonów.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż. Tomasz Knapowski Wpływ nawożenia na jakość i bezpieczeństwo plonów roślin zbożowych. Ocena parametrów technologicznych i wskaźników wypiekowych ziarna i mąki.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż. Wojciech Kozera Oddziaływanie nawożenia mineralnego na żyzność gleby i odżywianie roślin ze szczególnym uwzględnieniem roślin zielarskich. Ocena wartości biologicznej białka roślinnego na podstawie składu aminokwasowego. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż. Elżbieta Wszelaczyńska

Jakość i bezpieczeństwo surowców roślinnych w zależności od zastosowanej technologii uprawy oraz przechowywania z uwzględnieniem postępu biologicznego i ochrony środowiska. Ocena wpływu przechowywania na wielkość strat ilościowych i jakościowych warzyw, owoców, ziemniaka pozyskanych przy użyciu innowacyjnych technologii Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż. Jarosław Pobereżny

Jakość ziemniaka jadalnego lub skrobiowego w zależności od technologii uprawy i przechowywania, w aspekcie przetwórstwa spożywczego/przemysłowego, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju agroekosystemów i ochrony środowiska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż. Krzysztof Gęsiński Uprawa i wykorzystanie pseudozbóż (komosa ryżowa, szarłat, gryka). Zioła azjatyckie  - dostosowanie agrotechniki i właściwości chemiczne. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prof. dr hab. inż. Anna Wenda - Piesik

Studia nad uprawami agroleśnymi w Polsce Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
prof. dr hab. inż. Dariusz Piesik

Temat 1. Wpływ wybranych syntetycznych aktywatorów, analogów występujących w naturze, na indukcję mechanizmu obronnego roślin

Temat 2. Pamięć roślin jako możliwy scenariusz szybszej reakcji roślin na stres

Temat 3. Zróżnicowana reakcja owadów (przed i po kopulacji) na związki wydzielane przez rośliny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zootechnika i rybactwo

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny —  dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka, prof. UTP

Działalność naukowa dyscypliny zootechnika i rybactwo  łączy w sobie badania  podstawowe i aplikacyjne, realizowane na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP. Spektrum działań na zwierzętach i ze zwierzętami obejmuje prawie wszystkie aspekty ich życia i dotyczy zwierząt: gospodarskich, wolno żyjących, towarzyszących człowiekowi oraz zwierząt w ogrodach zoologicznych i akwakultury. Zakres prowadzonych badań podstawowych koncentruje się na zagadnieniach dotyczących:  biologii i genetyki molekularnej, genetyki populacji zwierząt, jak również hodowli  in vitro, biochemii, fizjologii, morfologii i histologii oraz mikrobiologii zwierząt. Z kolei tematyka badań aplikacyjnych dotyczy: fizjoterapii, rozrodu i żywienia zwierząt, bioasekuracji oraz hodowli bydła, trzody chlewnej, drobiu, koni, małych przeżuwaczy i alpak.

Prowadzenie multidyscyplinarnych badań naukowych jest możliwe dzięki infrastrukturze badawczej Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, w skład której wchodzą nowocześnie wyposażone laboratoria i pracownie, w tym laboratorium: hodowli in vitro, genetyki molekularnej, histologii i anatomii zwierząt, jakości pasz i surowców  zwierzęcych, oraz pracownia zoofizjoterapii.

Zapraszamy absolwentów kierunków rolniczych zainteresowanych kontynuowaniem ścieżki kariery naukowej ale również tych, którzy swoją przyszłość wiążą z praktyką hodowlaną, laboratoriami analitycznymi, działami R&D firm.

Uwaga!

Doktoranci realizujący swoje prace w ramach dyscypliny Zootechnika i rybactwo mają również możliwość zatrudnienia się w realizowanych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP projektach naukowych. Wiąże się to z dodatkowym wynagrodzeniem dla stypendystów. Warunki uczestnictwa w projektach przedstawiono w załącznikach (projekt 1, projekt 2).  

Tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwiskoProponowany temat rozprawy doktorskiej lub obszar zainteresowań badawczychAdres e-mail
dr hab. inż. Ewa Grochowska

Temat 1. Badania nad genetyczną regulacją procesów biologicznych kształtujących użytkowość zwierząt gospodarskich.

Temat 2. Genetyczne i hodowlane aspekty zakażeń lentiwirusowych wśród zwierząt.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż. Hanna Jankowiak Wpływ liczebności miotu i proporcji płci, z którego pochodzi loszka na jej dalszą użytkowość rozpłodową.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka

Temat 1. Wpływ czynników środowiska i substancji bioaktywnych na komórki zwierzęce - badania w oparciu o nowe modele in vitro. 

Temat 2. Badania nad fenotypowymi i epigenetycznymi efektami stymulacji rozwoju zarodka kurzego.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż. Beata Sitkowska Analiza genotypu krów, w stadach wyposażonych w konwencjonalny i automatyczny system udojowy, a jego związek z wybranymi cechami produkcyjnymi.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Drukuj