Kierownictwo i Rada Szkoły Doktorskiej

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UTP – prof. dr hab. inż. Dariusz Skibicki

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej UTP – prof. dr hab. inż. Maria Siwek-Gapińska

W Szkole Doktorskiej działa Rada Szkoły Doktorskiej, która jest ciałem opiniodawczo-doradczym. W skład Rady Szkoły Doktorskiej wchodzą pracownicy naukowi UTP, reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe w których prowadzone jest kształcenie, a mianowicie:

Członek Rady Szkoły DoktorskiejReprezentowana dyscyplina naukowa
prof. dr hab. inż. Dariusz Skibicki, przewodniczący inżynieria mechaniczna
prof. dr hab. inż. Maria Siwek-Gapińska, zastępca zootechnika i rybactwo
dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. UTP automatyka, elektronika i elektrotechnika
prof. dr hab. inż. Leszek Szychta automatyka, elektronika i elektrotechnika
dr hab. inż. Tomasz Talaśka, prof. UTP informatyka techniczna i telekomunikacja
dr hab. inż. Tomasz Andrysiak, prof. UTP informatyka techniczna i telekomunikacja
prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch inżynieria mechaniczna
prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński inżynieria mechaniczna
dr hab. inż. Beata Jędrzejewska, prof. UTP nauki chemiczne
dr hab. inż. Przemysław Kosobudzki, prof. UTP nauki chemiczne
prof. dr hab. inż. Bożena Dębska rolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. inż. Joanna Lemanowicz, prof. UTP rolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka, prof. UTP zootechnika i rybactwo
dr hab. inż. Dariusz Piwczyński, prof. UTP zootechnika i rybactwo
mgr Mateusz Nowakowski przedstawiciel samorządu doktorantów

Drukuj