Kierownictwo Szkoły Doktorskiej

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UTP – prof. dr hab. inż. Dariusz Skibicki

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej UTP – prof. dr hab. inż. Maria Siwek-Gapińska

W Szkole Doktorskiej działa Rada Szkoły Doktorskiej, która jest ciałem opiniodawczo-doradczym. W skład Rady Szkoły Doktorskiej wchodzą pracownicy naukowi UTP, reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe w których prowadzone jest kształcenie, a mianowicie:

Członek Rady Szkoły DoktorskiejReprezentowana dyscyplina naukowa
prof. dr hab. inż. Dariusz Skibicki, przewodniczący inżynieria mechaniczna
prof. dr hab. inż. Maria Siwek-Gapińska, zastępca zootechnika i rybactwo
prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch inżynieria mechaniczna
prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński inżynieria mechaniczna
dr hab. inż. Anna Sławińska zootechnika i rybactwo
prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik rolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk rolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. inż. Beata Jędrzejewska nauki chemiczne
prof. dr hab. Waldemar Iwanek nauki chemiczne
dr hab. inż. Maciej Walkowiak informatyka techniczna i telekomunikacja
dr hab. inż. Michał Choraś informatyka techniczna i telekomunikacja

Drukuj