Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Szkoła doktorska 2

Postępowanie klasyfikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych dla następujących kryteriów:

  • oceny na dyplomie ukończenia studiów,
  • znajomości języka angielskiego udokumentowanej międzynarodowym certyfikatem,
  • zgodności kierunku studiów z dyscyplinami naukowymi reprezentowanymi w Szkole Doktorskiej,
  • dotychczasowej aktywności naukowej,
  • oceny autoprezentacji kandydata i przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny kandydata, wymaganych dokumentów i zasad rozmowy kwalifikacyjnej zamieszczone są w Zasadach naboru do Szkoły Doktorskiej.

Harmonogram postępowania klasyfikacyjnego przedstawia się następująco:

  • Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w sekretariacie Szkoły Doktorskiej w terminie od 1. do 21. września 2020 r.
  • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się 23. i 24. września 2020.
  • Ogłoszenie wyników nastąpi 25. września 2020.

Drukuj