Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej UTP w roku akademickim 2020/2021

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej UTP w roku akademickim 2020/2021, w postaci imiennych list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok kształcenia, można pobrać za pomocą linku.

Informacje o procesie rekrutacji

Szkoła doktorska 2

Postępowanie klasyfikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych dla następujących kryteriów:

  • oceny na dyplomie ukończenia studiów,
  • znajomości języka angielskiego udokumentowanej międzynarodowym certyfikatem,
  • zgodności kierunku studiów z dyscyplinami naukowymi reprezentowanymi w Szkole Doktorskiej,
  • dotychczasowej aktywności naukowej,
  • oceny autoprezentacji kandydata i przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny kandydata, wymaganych dokumentów i zasad rozmowy kwalifikacyjnej zamieszczone są w Zasadach naboru do Szkoły Doktorskiej.

Harmonogram postępowania klasyfikacyjnego przedstawia się następująco:

  • Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w sekretariacie Szkoły Doktorskiej w terminie od 1. do 21. września 2020 r.
  • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się 23. i 24. września 2020.
  • Ogłoszenie wyników nastąpi 25. września 2020.

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona zdalnie. 22. września po zakończeniu przyjmowania dokumentów, do kandydatów zostanie wysłany harmonogram rozmów kwalifikacyjnych oraz link do dołączenia się do zdalnego spotkania. Kandydat zostanie zaproszony telefonicznie do dołączenia do spotkania. Spotkanie zdalne zostanie przeprowadzone w systemie BigBlueButton przez przeglądarkę internetową. Do uczestnictwa w spotkaniu wymagany jest mikrofon i kamera internetowa. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z systemem BigBlueButton.org.


Drukuj