Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Wyniki rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej PBŚ

Lista osób nieprzyjętych do Szkoły Doktorskiej PBŚ

Informacje o procesie rekrutacji

kalendarz

Postępowanie klasyfikacyjne kandydatów do Szkoły Doktorskiej odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych dla następujących kryteriów:

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny kandydata, wymaganych dokumentów i zasad rozmowy kwalifikacyjnej zamieszczone są w Zasadach naboru do Szkoły Doktorskiej.

W roku akademickim 2021/2022 limit kandydatów do Szkoły Doktorskiej został ustalony zarządzeniem JM Rektora Z.179.2020.2021, na poziomie 25 osób.

Harmonogram postępowania klasyfikacyjnego przedstawia się następująco:

Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona najprawdopodobniej zdalnie po zakończeniu przyjmowania dokumentów, do kandydatów zostanie wysłany harmonogram rozmów kwalifikacyjnych oraz link do dołączenia się do zdalnego spotkania. Kandydat zostanie zaproszony telefonicznie do dołączenia do spotkania. Spotkanie zdalne zostanie przeprowadzone w systemie BigBlueButton przez przeglądarkę internetową. Do uczestnictwa w spotkaniu wymagany jest mikrofon i kamera internetowa. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z systemem BigBlueButton.org.