Tytuł doktora honoris causa dla prof. Andrzeja Nowaka

Mamy zaszczyt poinformować, że Senat Politechniki Warszawskiej nadał prof. dr. hab. Andrzejowi Nowakowi z Katedry Mechaniki Konstrukcji Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego godność doktora honoris causa. 

Profesor Andrzej Nowak w 1970 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Rozpoczął na niej także studia doktoranckie uwieńczone w 1975 roku obroną pracy doktorskiej. Profesor Nowak to jeden z najwybitniejszych naukowców w zakresie teorii niezawodności konstrukcji budowlanych - zwłaszcza w tematyce konstrukcji mostowych. 

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie Politechniki Warszawskiej.