Studenci z Delaware State University nagrodzeni za badania prowadzone na UTP

Studenci z Delaware State University (Dover, USA), którzy gościli na UTP na przełomie maja i czerwca br., zaprezentowali – w formie posterów - rezultaty swoich badań na sympozjum naukowym w Filadelfii, a czworo z nich zostało nagrodzonych.


Nagrody finansowe i statuetki otrzymali:

1. Jeremy Murphy (first place, agricultural science) – za pracę Endoreduplication in Seeds of Shrubs and Trees of Legumes (Fabaceae) przygotowaną pod kierunkiem Dr inż. Moniki Rewers
2. Nicole Miletti (second place, agricultural science) –Molecular Identification of Capsicum Genotypes using ISSR Markers; Dr inż. Dorota Olszewska
3. Francess Blake (third place, agricultural science) –Estimation of Nuclear DNA Content in five Pycnanthemum Species Using Flow Cytometry; Dr inż. Iwona Jędrzejczyk.
4. De’Andrea Mazyck (honorable mention, life/biological science) – SCoT Molecular Markers Used to evaluate the genetic stability of plants recovered after Encapsulation – vitrification cryopreservation; Dr inż. Dariusz Kulus.

Prócz nagrodzonych studentów, w ramach programu I-STARS 2017 na UTP przebywali również:
Wendy Anyona - The Intra-Articular Treatment of Osteoarthritis of the Knee (Hyaluronic Acid vs. Steroid/Placebo); Dr Stanisław Jung,
Tristan De Leon - Neurodegenerative Protein Aggregation in a Confined Space; Dr Jacek Siódmiak
Gadriel Guevara - Influence of Storage Methods of Trabecular Bone on its Elastic Properties; Dr inż. Adam Mazurkiewicz
Liam Joseph - Physiological and Pathological Properties of Synovial Fluid in Joint Disease; Dr Stanisław Jung
Sarah Saintile - Treatments and Current Concepts of Early to Mild Osteoarthritis; Dr Stanisław Jung
Nathaniel Smith - Application of RAPD and ISSR markers in the Evaluation of Genetic Stability in Vitrification Cryopreservation-Recovered Bleeding Heart Microshoots; Dr inż. Dariusz Kulus.


Warto dodać, że to już drugi sukces studentów I-STARS w Filadelfii. Na ubiegłorocznym sympozjum nagrody otrzymało pięcioro studentów, którzy przebywali na UTP w 2016 r. Jest to bez wątpienia wielkie wyróżnieniem również dla naukowców UTP, które świadczy o wysokim poziomie prowadzonych przez nich badań.


Przypomnijmy, że w lutym 2016 r. została podpisana umowa, której celem jest wymiana studentów pomiędzy DSU a UTP. W maju i czerwcu tego roku nasza Uczelnia już po raz drugi gościła studentów zza Oceanu. Grupa dziesięciorga studentów z Delaware State University przybyła do nas w ramach programu I-STARS (International Science and Technology Academy for Research Scholars) wraz z koordynatorem projektu - Profesorem Mazenem Shahinem.


Podczas 4-tygodniowego pobytu studenci uczestniczyli w projektach badawczych nadzorowanych przez naszych pracowników naukowych, a podczas weekendów poznawali różne zakątki Polski. Pod koniec ich pobytu zostało zorganizowane uroczyste sympozjum, na którym studenci przedstawili wyniki swoich badań. Obok władz UTP, obecni byli na tym wydarzeniu przedstawiciele Delaware State University, na czele z prezydentem DSU – Dr. Harrym L. Williamsem.
Wszyscy studenci I-STARS posiadają dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce i przynależą do DSU Alliance for Minority Participation.Organizacja ta zapewnienia wsparcie i możliwości badawcze dla studentów kierunków ścisłych, którzy reprezentują mniejszości narodowe. Natomiast sam przyjazd studentów był możliwy dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez amerykańską agencję rządową - National Science Foundation, będącą niezależną agencją federalną stworzoną przez Kongres w 1950 roku. Celem wspomnianej fundacji jest promowanie rozwoju nauki. Fundacja, z rocznym budżetem $ 7,5 mld USD, jest źródłem finansowania blisko 24% wszystkich podstawowych badań prowadzonych przez amerykańskie uniwersytety i college’e, w dziedzinach takich jak matematyka, informatyka i nauki społeczne.


Ale to nie koniec sukcesów. Owocem pracy Tahlii Casey, studentki DSU, która przebywała na UTP w 2016 roku i przez miesiąc prowadziła badania wraz zespołem badawczym modelowania procesów fizykochemicznych z Instytutu Matematyki i Fizyki pod kierunkiem Prof. dr hab. inż. Adama Gadomskiego są publikacje: Hyaluronic Acid and Phospholipid Interaction Useful for Repaired Articular Cartilage Surface – A Mini Review Toward Tribological Surgical Adjuvants, Stanisław Jung, Aneta Petelska, Piotr Bełdowski, Wayne K. Auge II, Tahlia Casey, Dominik Walczak, Krzysztof Lemke i Adam Gadomski. (Spring Journal, Colloid Polymer Science) oraz Dynamical Systems Theory in Quantitative Psychology and Cognitive Science: A Fair Discrimination between Deterministic and Statistical Counterparts is Required, Adam Gadomski, Marcel Ausloos oraz Tahlia Casey (Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences).


Na uwagę zasługują również badania Tristana De Leona (I-STARS 2017) prowadzone z zespołem naukowym Prof. dr hab. inż. Adama Gadomskiego. Springer Verlag właśnie zaakceptował do druku ich pracę Fractional calculus evaluation of hyaluronic acid cross-linking in a nanoscopic part of articular cartilage model system. Natomiast druga praca Anomalous behavior of hyaluronan crosslinking due to the presence of excess phospholipids in the articular cartilage system of osteoarthritis przeszła etap recenzji w OA International Journal of Molecular Sciences.


Serdecznie gratulujemy studentom i opiekunom naukowym!