Szkolenia w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności Plus”

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider) i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Konsorcjant) w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności Plus” w ramach pozakonkursowego działania pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). jako konsorcjum zaplanowały cykl bezpłatnych szkoleń teoretyczno - praktycznych.

Zapraszamy na najbliższe szkolenia już w grudniu!

06.12.2017 r. - „Business Model Canvas”

13-15.12.2017 r. - „Design Thinking”

18-19.12.2017 r. - „Przedsiębiorczość akademicka”

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje zagadnienia dotyczące:

1. Przedsiębiorczości Akademickiej, w tym:
- podstawowych informacji dot. przedsiębiorstwa (pojęcie i typologia przedsiębiorstw, cele działalności przedsiębiorstwa, formy prawne i organizacyjne),
- zakładania działalności gospodarczej (inkubacja pomysłu, źródła pomysłów, istota działalności gospodarczej, dobór formy prawnej i organizacyjnej, procedura uruchomienia),
- biznesplanu (planowanie w przedsiębiorstwie, charakterystyka poszczególnych elementów biznesplanu),
- innowacji i finansowania działalności w MSP (konkurencyjność a innowacyjność, teorie i mechanizmy wprowadzania innowacji, zarządzanie innowacjami, źródła informacji o innowacjach, rodzaje źródeł finansowych, analiza finansowa, księgowość, zobowiązania podatkowe),
- marketingu (badania rynkowe, marketing mix, marketing strategiczny, proces sprzedaży, analiza rynku).

2. Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych, w tym szczegółowo:
- procedury komercjalizacji,
- ochrony i zarządzania własnością intelektualną,
- czynników sukcesu w transferze technologii,
- modelu biznesowego z wykorzystaniem transferu technologii,
- transferu wiedzy i know-how,
- analiz rynkowych i finansowania,
- kontraktów badawczych, licencji i innych umów związanych z transferem technologii,
- szans jakie daje Venture Capital.

3. Business Model Canvas
- charakterystyka klienta i rynku,
- problemy klientów jakie można rozwiązać,
- jak można dotrzeć do klientów, jakie są wymagania klientów na dostawy i usługi, co działa najlepiej, co jest opłacalne,
- jakiej relacji w każdym segmencie można się spodziewać, jaki poziom oferowanych usług jest wymagany w poszczególnych segmentach,
- w jaki sposób można skutecznie zarabiać pieniądze, ile klienci są wstanie zapłacić teraz, a ile w przyszłości, w jaki sposób można generować dochód z każdej transakcji,
- jakie zasoby są niezbędne do tworzenia i dostarczania wartości, dystrybucji i relacji z klientami,
- jakie działania są potrzebne do tworzenia i przekazywania wartości oferty firmy,
- partnerzy, ich zasoby i sposób działania,
- koszty wytworzenia produktów i dostarczenia ich do klientów.

4. Design Thinking
- pobudzanie kreatywności (czym jest kreatywność i jak ją rozpoznać, jak tworzyć kreatywne zespoły, warunki wspierające kreatywność),
- proces Design Thinking (kolejne kroki procesu, narzędzia możliwe do zastosowania, działania przygotowuję proces, wyzwanie i brief),
- odkrywanie (przygotowanie do badań, narzędzia badawcze, mapa interesariuszy, indywidualne wywiady pogłębione, przeprowadzenie badań),
- definiowanie (zebranie spostrzeżeń z badań, persona, customer journey map),
- kreowanie pomysłów (burza mózgów- zasady prowadzenia, generowanie propozycji pomysłów, ocena i wybór obiecujących pomysłów, opis pomysłu),
- prototypowanie i testowanie (możliwości prototypowania usług i produktów, storyboard, papierowe modele, testowanie z użytkownikami),
- wdrażanie (dokumentowanie pomysłów, service blueprint).
Szkolenia te dedykowane są dla ok 250 pracowników naukowych, doktorantów, studentów i przedstawicieli przedsiębiorców współpracujących z obiema uczelniami i realizowane będą w okresie od listopada 2017 roku do października 2018 roku.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach i kontaktu z Regionalnym Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii przy UTP lub Centrum Transferu Technologii i Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Szkolenia będą realizowane przez firmę PGWI (Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.).

 

Szczegóły dotyczące szkoleń:

"Business Model Canvas" do pobrania tutaj

"Design Thinking" do pobrania tutaj

"Przedsiębiorczość akademicka" do pobrania tutaj