Porozumienie UTP, UMK i UKW

4 grudnia 2017 r. rektorzy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy - prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - prof. dr hab. Jacek Woźny podpisali porozumienie w sprawie utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej oraz prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria.

Absolwenci kierunku otrzymają wspólny dyplom trzech uniwersytetów. Uruchomienie studiów planowane jest na rok akademicki 2018/2019.

Więcej informacji na ten temat w materiale "Zbliżeń".