979 000 zł dla WTIiE

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu Wydziałowi Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki naszej uczelni dotacji celowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 979 000 zł na finansowanie kosztów zakupu, wytworzenia lub rozbudowy aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą pn.: "Platforma symulacyjna sprzętowo-programowa wspierająca prowadzenie badań naukowych".