Seminarium naukowe Instytutu Inżynierii Elektrycznej WTIiE

Wraz z dyrektorem Instytutu Inżynierii Elektrycznej UTP serdecznie zapraszamy na jubileuszowe setne otwarte seminarium naukowe, podczas którego mgr inż. Łukasz Izbaner z firmy Anteeo wygłosi referat pt. Inteligentny System Sterowania Oświetleniem Ulicznym - przykład systemu sterowania opartego o rozproszone dane pomiarowe i urządzenia IoT (Program GEKON).

Seminarium odbędzie się 14.12.2017 r. o godzinie 10:15 w sali 312 budynek 2.6, Instytut Inżynierii Elektrycznej.

Więcej informacji na temat wydarzenia tutaj.