XXXIII Zjazd Szkoleniowo-Wyborczy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

W dniach 8-10 grudnia 2017 r. Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy zorganizowała XXXIII Zjazd Szkoleniowo-Wyborczy Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. 

W zjeździe wziął udział prorektor ds. nauki - dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP, jak również blisko 30 przedstawicieli doktorantów, którzy dokonali wyboru nowego Zarządu PDUT oraz debatowali nad problemami samorządów doktoranckich w kraju.

W skład Zarządu w 2018 r. wchodzą:

 - Przewodniczący: mgr inż. Angela Andrzejewska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy;
 - Wiceprzewodniczący: mgr inż. Konrad Kluwak, Politechnika Wrocławska;
 - Sekretarz: mgr inż. Agata Nowak, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.