List intencyjny UKW i UTP

11 grudnia 2017 roku rektorzy dwóch największych bydgoskich uczelni prof. dr hab. Jacek Woźny - Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński - Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia związku uczelni publicznych.

 


Postanowienia zawarte w liście intencyjnym otwierają drogę do zwiększenia obszarów współpracy - a w dalszej, kilkuletniej perspektywie - do wspólnego utworzenia formalnego związku obu uczelni.
Warto wspomnieć, że UTP wraz z UKW realizują projekt „Inkubator Innowacyjności”. Obecnie w ramach Kontraktu Terytorialnego przygotowywane są dwa duże projekty, w których uniwersytety pełnią wymiennie funkcję lidera i partnera. Ponadto wiele zespołów badawczych w różnym zakresie podejmuje badania naukowe wzajemnie uzupełniając się kadrowo, jak również w zakresie potencjału aparaturowego. Dobra współpraca jest fundamentem każdego związku niezależnie od formy prawnej.

 

Wiele uczelni w kraju widząc korzyści ze współpracy weszło już w takie związki, a inne podobnie jak nasze uczelnie zmierzają w tym kierunku.
Założeniem współpracy i przyszłego związku uczelni jest przede wszystkim przyczynienie się do wzrostu potencjału naukowego, badawczego i dydaktycznego naszego środowiska. To także lepsze, efektywniejsze wykorzystanie bazy lokalowej posiadanej przez obie uczelnie czy potencjału kadrowego niezbędnego do obsługi projektów badawczych i badań dla gospodarki. Wszystko to ma podnieść akademickość naszego miasta, przyciągnąć więcej kandydatów na studia.
Już dziś możemy zaprosić studentów i pracowników na spotkanie z Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem, które zostało przewidziane na 22 stycznia 2018 roku. Tematem przewodnim wizyty w Bydgoszczy będzie między innymi dyskusja o założeniach konsultowanej „Nowej Konstytucji dla Nauki”.

 

Więcej w Zbliżeniach TVP Bydgoszcz. (od 00:02:17)