Studia w języku angielskim dla absolwentów kierunków rolniczych

Serdecznie zapraszamy absolwentów kierunków rolniczych na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim. Projekt ten jest realizowany przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy. 

Jeśli chcielibyście zwiększyć swoje szanse na międzynarodowym rynku pracy - polecamy!