Wykład BIOLOGY AS AN ENGINEERING PROBLEM prof. Martina Biera

Wraz z Prorektorem ds. współpracy międzynarodowej prof. Adamem Gadomskim serdecznie zapraszamy na wykład BIOLOGY AS AN ENGINEERING PROBLEM, który wygłosi dr Martin Bier, Professor of Physics in the East Carolina University, (ECU), Greenville, NC, USA.

 

 

Wykład odbędzie się 18.12.2017r. (poniedziałek) o godzinie 16.00, sala B1 (Auditorium Novum).

Profesor Matrin Bier skupia się na badaniu procesów biologicznych na poziomie molekularnym.

Uczestników wykładu zamierza zapoznać z tematyką:

  • Opis świata mikroorganizmów, w którym masa i grawitacja stają się nieistotne, ale tarcie i ruchy Browna mają znaczenie;
  • Zrozumienie sposobu identyfikacji DNA fingerprinting;
  • Zrozumienie, jak niektóre zwierzęta generują i wykrywają pola elektryczne;
  • Dyskusja na temat tego, w jaki sposób sygnał przemieszcza się przez komórki nerwowe.

Cztery wybrane zagadnienia tematyczne dadzą uczestnikowi wykładu głęboki wgląd w podstawy inżynierii biomedycznej i żywej materii, z uwzględnieniem perspektyw natury elektromagnetycznej, termodynamicznej i chemomechanizacyjnej. 


Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji tutaj.

ECU webpage of Prof. M. Bier: http://www.ecu.edu/cs-cas/physics/Bier.cfm