Uroczyste podpisanie umowy

28 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim uroczyście podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projektu "Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego".

 

Nasz Uniwersytet jest liderem konsorcjum, w którym partnerami są Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Uniwersytet Mikołaja Kopernika. W ramach projektu inwestycyjnego, obejmującego przede wszystkim zakupy aparatury badawczej, powstaną Centrum Badawcze Struktur Wielkogabarytowych, Laboratorium Podsystemów Funkcjonalnych oraz Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Centrum KET (kluczowych technologii wspomagających – Key Enabling Technologies).

 

 UMOWY RPO fot.Andrzej Goinski 7 UMOWY RPO fot.Andrzej Goinski 11

Fot. Andrzej Goiński