Nagrody dla naukowców UTP

Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca jest organizowany od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską. Jego celem jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim.

W tegorocznej edycji nadesłano 139 rozwiązań z 20 uczelni z całej Polski (najwięcej ze wszystkich edycji). W Konkursie wzięło udział 361 twórców, w tym – 157 studentów.

Laureatami konkursu były dwa zespoły naszej Uczelni:

  • Nagroda specjalna Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
    mgr inż. Sandra Śmigiel, dr inż. Damian Ledziński, dr inż. Tomasz Andrysiak - "Mobilny rejestrator EKG oparty na LoRa" – system do monitorowania czynności elektrycznej serca oparty na technologii komunikacyjnej LoRa wraz z urządzeniem do odbierania danych i ich przetwarzania

  • Nagroda specjalna Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk i polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
    Dominika Płaczek, mgr inż. Paweł Maćkowiak, inż. Przemysław Świątkowski - "Maszyna wytrzymałościowa do badania siły adhezji pomiędzy stołem urządzenia wytwarzającego w technologii przyrostowej a wytwarzanym elementem"

Serdecznie gratulujemy.