Nowy Statut Uniwersytetu

Wdrażając rozwiązania wynikające z wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że Senat Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego uchwałą 1/430 26 czerwca 2019 roku przyjął nowy Statut dla naszej Uczelni.

Do skutecznego wypracowania tego dokumentu niezbędne było zaangażowanie całej społeczności akademickiej. Duży wkład w przygotowanie Statutu mieli członkowie Rady Uczelni oraz zespół prawników. Wielomiesięczne konsultacje oraz liczne dyskusje trwały niespełna rok. Przygotowany projekt Statutu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Uczelni oraz związki zawodowe działające na Uniwersytecie. Nowy Statut określający ustrój UTP oraz zasady działania będzie obowiązywał od 1 października 2019 roku, natomiast przepisy przejściowe są wiążące już od 26 czerwca br. Obecnie przygotowujemy wiele innych dokumentów wynikających z Ustawy 2.0, a od 1 października przystąpimy do wdrażania w życie Statutu.


Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania Statutu.