Rektor UTP w Inspektoracie Sił Zbrojnych

1 lipca 2019 roku dotychczasowy szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. dyw. Dariusz Łukowski przekazał swoje obowiązki gen. bryg. Dariuszowi Ryczkowskiemu.

W wydarzeniu uczestniczyli rektor UTP prof. Tomasz Topoliński i prorektor ds. współpracy z otoczeniem prof. Adam Podhorecki. Podczas uroczystości ww. mieli okazję spotkać się i porozmawiać z Szefem Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.