Nominacja profesorska dla prof. Marii Siwek-Gapińskiej

Prof. dr hab. inż. Maria Siwek-Gapińska z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP odebrała z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację profesorską.

Pani Profesor znalazła się w gronie 53 nominowanych nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki, którzy wzięli udział w uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Serdecznie gratulujemy!


Prof. dr hab. inż. Maria Siwek-Gapińska studia magisterskie ukończyła na Wydziale Zootechnicznym obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W roku 2005 uzyskała stopień doktora nauk rolniczych na podstawie dysertacji doktorskiej zatytułowanej „Different genetic bases of immune respones in laying hens”, która została przygotowana i obroniona na Uniwersytecie w Wageningen w Holandii. Stopień doktora habilitowanego został jej nadany w roku 2012. Prof. dr hab. inż. Maria Siwek-Gapińska od 2005 roku jest pracownikiem Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP. Wcześniej pracowała w Instytucie Zootechniki w Zakrzewie k/Poznania, Uniwersytecie Wageningen w Holandii, Instytucie Genetyki Świń w Holandii, Uniwersytecie w Palermo we Włoszech. Zainteresowania badawcze prof. dr hab. inż. Marii Siwek-Gapińskiej w głównej mierze są związane z genetyką strukturalną i funkcjonalną zwierząt. Jej badania są realizowane we współpracy z wieloma jednostkami zarówno w kraju jak i za granicą, w ramach projektów badawczych finansowanych przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy tez Komisję Europejską. Prof. dr hab. inż. Maria Siwek-Gapińska jest dwukrotną laureatką stypendium Marii Skłodowskiej-Curie przyznawanego przez Komisję Europejską. Jest również ekspertem współpracującym z Narodowym Centrum Nauki, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Europejskiej. Reprezentuje dyscyplinę: zootechnika i rybactwo.

 

Zdjęcie dzięki uprzejmości Kancelarii Prezydenta RP.