Śp. prof. Marek Tukiendorf

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Rektora Politechniki Opolskiej, prof. Marka Tukiendorfa.

Rodzinie Pana Rektora oraz całej społeczności akademickiej składamy najszczersze kondolencje.