Profesor UTP powstańcem warszawskim

75 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Wśród walczących powstańców był także późniejszy naukowiec UTP - prof. dr hab. Marek Jassem, pseudonim „Maj”.

Na naszej uczelni w laboratorium biotechnologicznym można zobaczyć tablicę pamiątkową poświęconą pamięci prof. Jassema. W 1987 roku na ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej Marek Jassem otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Był specjalistą z dziedziny genetyki i hodowli roślin.

Jak wyglądały powstańcze losy prof. Marka Jassema?
W czasie niemieckiej okupacji uczył się w szkole ogrodniczej w Ursynowie. Stamtąd poszedł do powstania. 3 sierpnia wcielony do Zgrupowania Artyleryjskiego „Granat” na Mokotowie (V Obwód Warszawskiego Okręgu AK), trafił do 3. plutonu dowodzonego przez por. Jana Wierusza-Kowalskiego, pseudonim „Rok”.
18 sierpnia 1944 roku wziął udział w wyprawie do Lasów Kabackich. Zadaniem 3. plutonu było przeprowadzenie dużego, dobrze uzbrojonego oddziału. Niedługo po tym nie mógł już brać udziału w walkach – został ranny. Gdy 27 września Mokotów się poddał - cudem uszedł z życiem. Wywieziony do Niemiec, do kraju powrócił w 1946 roku
Marek Jassem zmarł w 2004 roku.

Fotografie profesora pochodzą ze strony Muzeum Powstania Warszawskiego.