Dofinansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla UTP

Miło nam poinformować, że projekt pt. „Dialog 2.0” złożony przez konsorcjum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy wraz z dwoma partnerami zewnętrznymi: Bydgoskim Klastrem Przemysłowym oraz „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców otrzymał dofinansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „DIALOG”.

Projekt jest próbą wypracowania efektywnych rozwiązań będących odpowiedzią na nowe wyzwania, przed jakimi stają obecnie polskie uczelnie. Jego celem jest zaprojektowanie, wdrożenie i upowszechnienie relacyjnego modelu dialogu i współpracy naszego uniwersytetu z jego otoczeniem zewnętrznym.

Wg informacji na stronie ministerstwa projekt uzyskał finansowanie na poziomie 699 830,20 zł. (https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-wynikow-konkursu-ogloszonego-w-ramach-programu-dialog3)

Więcej szczegółów: http://ctt.utp.edu.pl/dialog-2-0/