Współpraca UTP z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli

Prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński - Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i dr Łukasz Kosiński - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 1 sierpnia podpisali porozumienie o współpracy.

Umowa przewiduje wspólne konsultowanie i opracowywanie programów badań naukowych, przygotowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych i zeszytów metodycznych dla nauczycieli, promowanie wydarzeń dotyczących kształcenia technicznego oraz osiągnięć naukowych w środowisku edukacyjnym. Współpraca będzie polegać również na organizowaniu wspólnych konferencji czy warsztatów, a także na pozyskiwaniu środków zewnętrznych - grantów krajowych i zagranicznych.