Jubileusz prof. Witolda Podkówki

20 września 2019 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego poświęcone obchodom 90. urodzin prof. dra hab. inż. Witolda Podkówki, dra h.c. oraz 60-lecia pracy w służbie polskiej zootechniki.

Profesor dr hab. inż. Witold Podkówka, dr h.c. należy do ludzi, którzy swoją osobowością, wiedzą, pracowitością, wytrwałością w dążeniu do celu oraz stosunkiem do drugiego człowieka budzą szczególne uznanie, zaufanie i głęboki szacunek. Tak właśnie postrzegana jest postać profesora, wybitnego uczonego w dyscyplinie zootechnika, w zakresie żywienia zwierząt, znanego i niekwestionowanego autorytetu w konserwowaniu pasz, praktyka, naukowca o niezwykłym darze analitycznego i krytycznego myślenia, wspaniałego dydaktyka i wychowawcy kolejnych pokoleń. Współtwórca i pierwszy dziekan WHiBZ. Doktor Honoris Causa Akademii Rolniczej w Szczecinie.