Polskie Innowacyjne Technologie Medyczne

20 września 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie organizuje wystawę innowacyjnych urządzeń prezentujących dorobek lub prace polskiej myśli naukowo-technicznej z zakresu medycyny o tytule Polskie Innowacyjne Technologie Medyczne.

Wystawie towarzyszą także krótkie prelekcje. Nasz Uniwersytet reprezentuje Regionalne Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii jako jednostka ogólnouczelniana oraz Zakład Inżynierii Biomedycznej z Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Zakład Inżynierii Biomedycznej to zespół młodych naukowców pod opieką prof. dr. hab. inż. Tomasza Topolińskiego, który realizuje działalność naukową oraz badawczo-rozwojową z zakresu medycyny oraz nauk pokrewnych w połączeniu z inżynierią i techniką. Ich obszar działalności obejmuje: inicjowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych prac z obszaru telemedycyny, opracowywania algorytmów przetwarzania sygnałów biomedycznych, biomechaniki inżynierskiej, badania właściwości mechanicznych struktur kostnych, analizy biomateriałów z uwzględnieniem polimerów biodegradowalnych oraz tematyką trwałości połączeń występujących w stomatologii.

Najważniejsze osiągnięcia:

  • Orteza dynamiczno - pomiarowa stawu biodrowego z bezprzewodowym modułem diagnostyczno-pomiarowym oraz sposób pomiaru parametrów diagnostycznych stawu biodrowego - dr inż. Angela Andrzejewska, prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński
  • Urządzenie do rehabilitacji stawu promieniowo-nadgarstkowego - mgr inż. Marek Andryszczyk, inż. Marcin Głowacki, dr n. med. Stanisław Jung
  • Mobilny rejestrator EKG oparty na LoRa - mgr inż. Sandra Śmigiel, dr inż. Damian Ledziński, dr hab. inż. Tomasz Andrysiak
  • Maszyna do rehabilitacji układu kostno – mięśniowego człowieka w obszarze kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem stawu skokowego - prof. dr hab. inż. Bogdan Ligaj, dr inż. Łukasz Pejkowski, dr inż. Mateusz Wirwicki

Wydarzenie Polskie Innowacyjne Technologie Medyczne odbywa się pod patronatem Podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Wojciecha Maksymowicza.

W tym samym czasie, na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie odbywa się XVIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Polka w Europie pod hasłem W trosce o zdrowie rodziny – nowoczesność w medycynie, skierowana do ponad 100 dziennikarzy zainteresowanych tematyką szeroko pojętej medycyny.

Więcej o konferencji na stronie