Kolejny projekt realizowany na WHiBZ

W latach 2019-2020 na WHiBZ realizowany jest projekt przedwdrożeniowy „OVO-FOOD: Stymulacja in ovo mikrobiomu kury - drogą do produkcji bezpiecznej żywności bez antybiotyków", finansowany w ramach konkursu TANGO3 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Koordynatorem projektu jest dr hab. inż. Anna Sławińska, prof. uczelni. Koncepcja projektu polega na wczesnej stymulacji kurcząt z wykorzystaniem naturalnych substancji bioaktywnych w celu poprawy ich zdrowotności i wigoru. Metoda ta ma prowadzić do ograniczenia konieczności stosowania antybiotykoterapii w intensywnym chowie kurcząt. Projekt składa się z części koncepcyjnej (K) oraz badawczo-rozwojowej (B+R). W części K planowane jest opracowanie strategii wykorzystania gospodarczego technologii stymulacji in ovo, z uwzględnieniem analizy finansowej oraz perspektywy dla warunków rozwoju technologii w przyszłości. Podjęte zostaną również działania zmierzające ku zabezpieczeniu praw autorskich, jak również w kierunku pozyskania partnera do współpracy. Celem prac B+R będzie określenie wpływu prebiotyku lub synbiotyku podanego in ovo na parametry immunologiczne i mikrobiologiczne kurcząt, w tym zużycie antybiotyków w odchowie oraz reakcję na szczepienia podane in ovo. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.