Legia Akademicka 2019/2020

Wznowienie programu Legia Akademicka – edycji 2019/2020.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy już w 2017 roku przystąpił do programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów Legia Akademicka. Szkolenie dzieli się na część teoretyczną – realizowaną na uczelni w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną, przeprowadzaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Spotkanie informacyjne
Zainteresowanych studentów zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy dotyczące programu Legii Akademickiej na UTP. Spotkanie odbędzie się 5 listopada 2019 r. o godz. 16.00 w Auli Nr 1 im. prof. Zabłudowskiego, budynek A (2.1) przy ulicy prof. S. Kaliskiego 7.

Uprawnieni
Do udziału w programie Legia Akademicka może przystąpić, w trybie ochotniczym, każda osoba spełniająca jednocześnie dwa warunki:
• posiada obywatelstwo polskie oraz
• jest studentem studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Program skierowany jest do studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i innych szkół wyższych, publicznych i niepublicznych z terenu miasta Bydgoszczy.
Warunkiem przystąpienia do programu „Legia Akademicka” jest złożenie do dnia 12 grudnia 2019 r. „Wniosku o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego – część teoretyczna – edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”.

Wnioski dostępne są w załączonym pliku. Można je również otrzymać:
• w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich - pok. RCI 17 - parter, (kampus ul. prof. S. Kaliskiego 7)
• na Stanowisku ds. Obronnych – pok. A026.
Wypełniony wniosek należy złożyć w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich.

Zakres szkolenia teoretycznego
Program szkolenia teoretycznego obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).
Przewidywany czas trwania szkolenia teoretycznego: od 25 lutego do 28 kwietnia 2020 r. Plan tych zajęć umieszczony będzie na stronie https://usosweb.utp.edu.pl, w zakładce „Legia Akademicka”.

Przebieg dalszego szkolenia
Student-ochotnik, po zaliczeniu części teoretycznej i złożeniu „Wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych”, otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP podczas wakacji. Szkolenie odbędzie się w dwóch turnusach po 6 tygodni (I-szy turnus szkolenia 27.06-9.08.2020, II-gi turnus szkolenia 16.08-27.09.2020), każdy turnus składa się z dwóch modułów:
• moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi wojskowej,
• moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.
Za udział w turnusie szkolenia praktycznego, uczestnikowi przysługuje przewidziany przez organy wojskowe – ryczałt finansowy

Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje na temat programu i przebiegu szkolenia „Legia Akademicka” uzyskacie Państwo podczas spotkania z przedstawicielami organu wojskowego 5 listopada 2019 r.