I Edycja Konkursu Stypendialnego ENERGA-OPERATOR SA

Rusza pierwsza edycja konkursu o przyznanie stypendium fundowanego przez ENERGA-OPERATOR S.A.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów V semestru studiów I stopnia na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, kierunków elektrotechnika oraz energetyka.
Przewidziano przyznanie maksymalnie 7 stypendiów, które wypłacane będą co miesiąc przez okres 15 miesięcy, poczynając od semestru piątego. Wysokość stypendiów przyznanych w tegorocznej edycji w ramach Programu Stypendialnego wynosić będzie 2 500 zł brutto miesięcznie.

Dla wybranych studentów ENERGA-OPERATOR SA przewiduje ciekawe praktyki i płatne staże, dla naszych najlepszych stypendystów zaś, czekają miejsca pracy.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie do pobrania:

  • Regulamin przyznawania stypendiów fundowanych przez Energa-Operator SA,
  • Wniosek o przyznanie stypendium.

Informujemy, że z kandydatami ubiegającymi się o stypendium, podczas spotkania z komisją kwalifikacyjną, zostanie przeprowadzona rozmowa na jeden z 6 tematów:
Przegląd i porównanie różnych technologii aparatury rozdzielczej stosowanej w rozdzielniach WN w Polsce i na świecie.
Ocena możliwości zastosowania technologii próżniowej w wyłącznikach instalowanych w sieci 110 kV. Doświadczenia światowe i krajowe. Wady i zalety w porównaniu z technologią SF6 wykorzystanie gazów alternatywnych.
Światowe kierunki rozwoju technologii medium izolacyjnego aparatury WN oraz medium gaszeniowego w wyłącznikach WN.
Przegląd technologii zabezpieczania infrastruktury krytycznej w kontekście realizacji przepisów o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
Przegląd rozwiązań technologicznych (fotowoltaika, magazyn energii, energia wiatrowa) wspierających realizację wymagań wynikających z kodeksu sieciowego dotyczącego stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemu elektroenergetycznego.

Przegląd rozwiązań technologicznych w zakresie kompensacji ziemnozwarciowej realizowanej za pomocą dławików nadążnych. Tematykę wystąpienia wybiera kandydat i przygotowuje prezentację na maksymalnie 8 minut.
Prezentacje przed komisją będą odbywać się w listopadzie 2019. Pierwszym krokiem do aplikowania do programu jest złożenie do dziekanatu wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.  Wnioski można składać do 15 listopada 2019 roku, do godz. 15.00, do Dziekanatu Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP do kierownika Dziekanatu.