Zamiar sprzedaży

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy informuje, iż posiada do zbycia nieruchomości zabudowane obiektami dydaktycznymi przy ul. Ks. A. Kordeckiego 20 w Bydgoszczy oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:

  • dz. nr 97/35 o pow. 0,6410 ha, zapisana w KW BY1B/00003968/1,
  • dz. nr 103/6 o pow. 0,4761 ha, zapisana w KW BY1B/00031635/3,
  • dz. nr 104/3 o pow.0,1003 ha, zapisana w KW BY1B/00027088/2,
  • dz. nr 104/13 o pow. 0,2026 ha, zapisana w KW BY1B/00131703/2,
  • dz. nr 97/23 o pow. 0,0261 ha, zapisana w KW BY1B/00192640/7,
  • dz. nr 97/25 o pow. 0,0018 ha, zapisana w KW BY1B/00192640/7.

Podmioty zainteresowane nabyciem, bądź przystąpieniem do negocjacji, proszone są o kontakt z Zastępcą Kanclerza ds. administracyjnych mgr. inż. Marianem Dahmsem, tel. 52 374 94 55.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.