Uwaga osoby przyjęte na I rok studiów!
Trwa przyjmowanie wniosków o zakwaterowanie w Domu Studenta. Szczegółowe informacje na stronie:
 

Gratulujemy wszystkim, którzy już październiku rozpoczną studia na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Dziękujemy za wybranie naszego Uniwersytetu!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym - Photo Challenge 2017.

Pogrzeb śp. prof. dr. hab. Marka Jerzego odbędzie się w środę, 26 lipca o godz. 12.00 na cmentarzu parafialnym al. Stefana kard. Wyszyńskiego 56 na Bielawkach.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia stacjonarne, pierwszego stopnia na następujące kierunki: 

 

Uwaga kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia w UTP! (rekrutacja podstawowa)

Fundacja Kościuszkowska ogłosiła nowy nabór wniosków na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA.

Uprzejmie informujemy, że Główny Urząd Statystyczny ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2015/2016, które uzyskały pozytywną ocenę.

 

Inżynieria w biologii stosowanej to nowy kierunek na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy, który uzyskał dofinansowanie w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Nowe kierunki kształcenia. 
Dzięki dofinansowaniu kandydaci na ten kierunek są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Baltic University Programme (BUP) przyznaje Nagrodę dla autora pracy doktorskiej, bronionej w jednym z uniwersytetów członkowskich należących do Programu Uniwersytetu Bałtyckiego. Głównym celem programu BUP jest wspieranie wysokiej jakości badań promujących zrównoważony rozwój.

Bydgoszcz w dniach 22-25 czerwca br. stała się światową stolicą Design Thinking (DT) czyli sprawdzonego podejścia do tworzenia produktów i usług, które stają się maksymalnie użyteczne z punktu widzenia odbiorcy, dając mu przy tym szereg unikalnych doświadczeń. Wszystko stało się za sprawą POLISHOPA Design Thinking Conference Bydgoszcz 2016 zorganizowaną przez Uniwerytet Technologiczno – Przyrodniczy i SHOPĘ. Potencjał tego wydarzenia dostrzegło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które włączyło się w organizację wydarzenia.

Wydział Inżynierii Mechanicznej prowadzi projekt w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ pt. "SZARŻUJ NA STAŻ! - program praktycznego kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy”

 

Informuję społeczność akademicką UTP, że Prezes Rady Ministrów, swym zarządzeniem Nr 96 z dnia 19 lipca 2016 r., wprowadził w dniach od 20 lipca do 1 sierpnia 2016 roku, na całym terytorium RP, pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP ). Treść ww. zarządzenia oraz wynikający z niego wykaz zalecanych czynności do wykonania, przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także wyciąg z dokumentów normatywnych dotyczących stopni alarmowych – w załączeniu.

Osoby funkcyjne, odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z wprowadzonych stopni alarmowych, zobowiązuję do bezwzględnego ich wykonywania i bieżącego informowania mnie o spostrzeżeniach wymagających reakcji władz Uczelni.

Kanclerz

mgr inż. Krystyna Nowak

Informacja o wprowadzeniu w UTP stopni alarmowych

UTP - stopnie alarmowe ALFA i BRAVO-CRP - zakres czynności

Wysiąg z ustawy o działaniach antyterorystycznych

Zarządzenie nr 96 PRM z 19 lipca 2016- stopnie alarmowe

Uwaga!  KANDYDACI NA STUDIA

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia stacjonarne, pierwszego stopnia na następujące kierunki:

 • analityka chemiczna i spożywcza
 • architektura krajobrazu
 • biotechnologia
 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • finanse i rachunkowość
 • fizyka techniczna
 • informatyka stosowana
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria gazu łupkowego
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • inżynieria środowiska
 • mechanika i budowa maszyn
 • nanobioinżynieria
 • ochrona środowiska
 • ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka ( WTiICh oraz WRiB)
 • teleinformatyka
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zoofizjoterapia
 • zootechnika

Rejestracja i składanie dokumentów do 26 lipca 2016 r.

Punkt Rekrutacyjny: Al. prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz (Fordon)

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00

Ogłoszenie wyników 29 lipca 2016 r.

Uwaga kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia w UTP (rekrutacja podstawowa)!

Informujemy, że dnia 14.07.2016 r. zostało przeprowadzone przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne postępowanie klasyfikacyjne.

Sprawdź swój status na indywidualnym koncie pod adresem: rekrutacja.utp.edu.pl

Jeżeli zostałeś „zakwalifikowany” to - w terminie: od 15 lipca do 26 lipca 2016 r. złóż komplet dokumentów (w tym świadectwo dojrzałości wydane przez OKE/szkołę )

Punkt Rekrutacyjny: Al. prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz (Fordon) czynny w godzinach 8.00 – 15.00 (od poniedziałku do piątku)

Niedostarczenie w terminie kompletu dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok danego kierunku studiów.

Lista osób przyjętych na I rok studiów zostanie ogłoszona w dniu 29.07.2016 r. do godz. 12.00

Wyniki będą dostępne pod adresem: rekrutacja.utp.edu.pl (po zalogowaniu się na swoje konto).

Przedłużamy termin rejestracji internetowej na kierunki: architektura, architektura wnętrz oraz wzornictwo (studia stacjonarne I stopnia) do dnia 10 lipca 2016 r. do godziny 23.59.

W dniach 30 sierpnia – 2 września br. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyło się  spotkanie redaktorów prasy akademickiej organizowane przez redakcję „Formatu UTP” oraz „Forum Akademickiego”.