Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy został członkiem Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN.

 

Wojciech Neja jest pracownikiem akademickim na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W 2016 roku wykryto u niego guz mózgu. Wojciech Neja został objęty opieką Programu "Skarbonka", który umożliwia zebranie środków potrzebnych na leczenie metodą NanoTherm oferowaną przez klinikę w Niemczech. 

 

Zapraszamy do udziału w Pierwszym Spotkaniu Panelowym Ekspertów organizowanym w ramach projektu pn. "Inkubator Innowacyjności +" z programu realizowanego w ramach działania pozakonkursowego pn. "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 

Do 21 września 2017 r. trwa rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie.

 

Wszystkich, którzy nie zdążyli jeszcze wybrać kierunku studiów zapraszamy na rekrutację uzupełniającą na studia stacjonarne pierwszego stopnia.